P7S Viewer

P7S Viewer

Miễn phí
Opens files signed with P7S Signer
Người dùng đánh giá
3.1  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Open and view the content of files that were signed with the P7S Signer tool. The application requires .NET Framework 2.0 in order to work.
P7S Viewer cho anh xem tập tin đã được ký bởi P7S Ký hay những ký phần mềm.
Người đã dùng phần mềm để ký tập tin dùng P7S hay P7M dạng có kiểu-kiểu ứng/pkcs7 ký-kiểu dữ liệu. Chi tiết về tiêu chuẩn về sự hình thành sự thật cai đang xuất bản nào RFC 3369, chuẩn bắt đầu bằng RSA an Ninh Data Inc.
Thông tin được cập nhật vào: