P7S Viewer

P7S Viewer

ฟรี
เปิดลงนามพร้อมลงนาม P7S แฟ้ม
คะแนนผู้ใช้
3.2  (10 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.8
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
เปิด และดูเนื้อหาของแฟ้มที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยเครื่องมือ P7S ผู้ลงนาม โปรแกรมประยุกต์ต้องใช้ net Framework 2.0 เพื่อทำงาน
P7S Viewer ยอมให้คุณแสดงแฟ้มที่ลงท้ายด้วย P7S Signer อีกหรือลายเซ็นซอฟต์แวร์
คงการทางดิจิตอลลงชื่อแฟ้มโดยใช้ P7S หรือ P7M รูปแบบมี mime-ประเภทองโปรแกรม/pkcs7 เซ็นข้อมูลประเภทนี้ได้นะ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างของช่างของสิ่งก่อนสร้างตีพิมพ์บน RFC 3369, มาตรฐานเริ่มโดย RSA ล้องวง Data Inc น
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: