P7S Viewer

P7S Viewer

رایگان
فایل های امضا شده با امضاء کننده P7S را باز می کند
امتیازدهی کاربر
3.2  (10 رأی)
رأی شما
نمره
2.8
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
باز کردن و مشاهده محتویات فایل که با ابزار امضاء کننده P7S به امضا رسید. برنامه نیاز به دات نت فریم ورک 2.0 به منظور کار.
P7S Viewer به شما اجازه مشاهده فایل های امضا شده توسط P7S امضاء کننده و یا دیگر امضا نرم افزار.
این امضای دیجیتالی فایل ها با استفاده از P7S یا P7M فرمت نوع mime نرم افزار/pkcs7-امضا-نوع داده. اطلاعات بیشتر در مورد این استاندارد در مورد ایجاد چنین سازه های منتشر شده در RFC 3369 استاندارد آغاز شده توسط RSA امنیت Data Inc.
اطلاعات به روز شده در: