P7S Viewer

P7S Viewer

رایگان
Opens files signed with P7S Signer
امتیازدهی کاربر
3.1  (9 رأی)
رأی شما
نمره
4.5
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 1 جایره دریافت کرد
Open and view the content of files that were signed with the P7S Signer tool. The application requires .NET Framework 2.0 in order to work.
P7S Viewer به شما اجازه مشاهده فایل های امضا شده توسط P7S امضاء کننده و یا دیگر امضا نرم افزار.
این امضای دیجیتالی فایل ها با استفاده از P7S یا P7M فرمت نوع mime نرم افزار/pkcs7-امضا-نوع داده. اطلاعات بیشتر در مورد این استاندارد در مورد ایجاد چنین سازه های منتشر شده در RFC 3369 استاندارد آغاز شده توسط RSA امنیت Data Inc.
اطلاعات به روز شده در: