P7S Viewer

P7S Viewer

Безплатно
Отваря файлове, подписани с P7S подписващия
Оценка
3.2  (10 гласа)
Вашият глас
Резултат
2.8
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 1 награда
Отворен и преглед определителен член доволен на пила този were печат с определителен член P7S подписка оръдие. Определителен член заявление изисквам .NET Рамки 2,0 in ред към работа.
P7S Viewer ви позволява да разглеждате файлове подписани подписания P7S или друг софтуер подпис.
Цифрово подписване на файлове чрез P7S или Формат P7M има на MIME Тип Application/pkcs7 в-подписан е тип данни. Подробна информация за стандарт за създаване на такава структура са публикувани на RFC 3369, стандарт, инициирани от сигурност RSA Data Inc.
Информацията е актуализирана на: