P7S Viewer

P7S Viewer

Безплатно
P7S Viewer ви позволява да разглеждате файлове подписани подписания P7S или друг софтуер подпис
Оценка
3.1  (9 гласа)
Вашият глас
Резултат
3.2
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 1 награда
P7S Viewer ви позволява да разглеждате файлове подписани подписания P7S или друг софтуер подпис.
Цифрово подписване на файлове чрез P7S или Формат P7M има на MIME Тип Application/pkcs7 в-подписан е тип данни. Подробна информация за стандарт за създаване на такава структура са публикувани на RFC 3369, стандарт, инициирани от сигурност RSA Data Inc.
Информацията е актуализирана на:

SI Коментари

Благодарим ви за оценката на програмата!
Моля, добавете коментар, обясняващ мотивите за гласа ви.
0 коментари
Вашият глас:

Facebook Коментари