P7S Viewer

P7S Viewer

Безплатно
Opens files signed with P7S Signer
Оценка
3.1  (9 гласа)
Вашият глас
Резултат
4.5
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 1 награда
Open and view the content of files that were signed with the P7S Signer tool. The application requires .NET Framework 2.0 in order to work.
P7S Viewer ви позволява да разглеждате файлове подписани подписания P7S или друг софтуер подпис.
Цифрово подписване на файлове чрез P7S или Формат P7M има на MIME Тип Application/pkcs7 в-подписан е тип данни. Подробна информация за стандарт за създаване на такава структура са публикувани на RFC 3369, стандарт, инициирани от сигурност RSA Data Inc.
Информацията е актуализирана на: